ไปกระบี่ได้อะไร -- บันทึกจาก @LookBall Jongsaksawat ทีมติดตามประเมินผลโครงการชุมชน 3 ดีวิถีสุข สร้างพลเมืองนักสื่อสารเด็กเรียนรู้วิถีชุมชน

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 23 กรกฎาคม 61 / อ่าน : 957


ไปกระบี่ได้อะไร -- บันทึกจาก @LookBall Jongsaksawat ทีมติดตามประเมินผลโครงการชุมชน 3 ดีวิถีสุข สร้างพลเมืองนักสื่อสารเด็กเรียนรู้วิถีชุมชน ภายใต้การสนับสนุนจากแผนงานสื่อศืลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 
เดินทางไปยังโรงไฟฟ้าภาคใต้ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

>>>เพื่อทำการติดตามประเมินโครงการชุมชน 3 ดีวิถีสุข สร้างพลเมืองนักสื่อสารเด็กเรียนรู้วิถีชุมชน
“ภายใต้ความร่วมมือของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ในโครงการสร้างความเข้มแข็งภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมการรู้เท่าทันสื่อแก่เด็กและเยาวชน จังหวัดกระบี่” งานนี้มี ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง (รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่) เป็นประธานในการจัดโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้

>>> นายฮาริส มาศชาย (พี่ฮาริส) หัวหน้าคณะทำงาน และผู้รับผิดชอบโครงการฯ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

>>>โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้มีภาคีเครือข่ายที่ให้ความสำคัญและเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากถึง 180 คน โดยประกอบไปด้วย 
- แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
- ศูนย์การสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดกระบี่
- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่
- เด็ก เยาวชน และคุณครู 29 โรงเรียน รวมทั้งผู้ที่ให้ความสนใจในโครงการ/กิจกรรมอีกจำนวนมาก

>>>นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรม และจัดแสดงนิทรรศการของดีประชุมชนต่างๆ อีกมากมายปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com