เมื่อสื่อดีสามารถสร้างอาชีพในชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ สู่การจัดพื้นที่แลกเปลี่ยนพื้นที่สร้างสรรค์ของสื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี

5 กรกฎาคม 61 / อ่าน : 541

เมื่อสื่อดีสามารถสร้างอาชีพในชุมชนให้เกิดการเรียนรู้

 

วันที่4 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ กศน.ตำบลคลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ กระบี่เมือง3ดีวิถีสุข ชวนอาสาแกนนำเยาวชนในตำบลคลองขนาน และตำบลตลิ่งชั่น 

ภายใต้ความร่วมมือของ กศน.ตำบลคลองขนาน และ กศน.ตำบลตลิ่งชั่น ชวนจิตอาสามาทบทวนเรื่องราวของดีในชุมชน 

เพื่อร่วมออกแบบโครงงานอาชีพจากสื่อดีในชุมชนสู่การจัดพื้นที่แลกเปลี่ยนพื้นที่สร้างสรรค์ของสื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดีในตำบลคลองขนาน และตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

 

#กระบี่เมือง3ดีวิถีสุข #กระบี่เมืองศิลปะ
#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
#กศนตำบลคลองขนาน #กศนตำบลตลิ่งชัน


 
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com