แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่อัตราจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่ ร่วมงานกับเรา , โดย : admin , 20 เมษายน 61 / อ่าน : 465


 

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่อัตราจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์

รับสมัคร 1 ตำแหน่ง จนกว่าจะได้คนมาร่วมงาน

 

คุณสมบัติ 

           เพศ ชาย หรือ หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน, วารสารศาสตร์, ประชาสัมพันธ์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง (สามารถเขียนข่าว สกู๊ป บทความ ในรูปแบบต่างๆ ได้ และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสื่อสาร การทำงานด้านประชาสัมพันธ์ได้)

-          สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น เรียนรู้งานเร็ว

-          สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

-          มีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์มาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

-          สามารถถ่ายภาพนิ่ง(ด้วยกล้อง D-SLR) วีดีโอ และตัดต่อวีดีโอได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-          ผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-          สามารถเริ่มงานได้ทันทีหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน

-          สามารถสื่อสาร ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ เผยแพร่กระจายข่าวสาร และติดตามเก็บรายละเอียดข่าวได้

-          ดูแลและเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพื่อเผยแพร่โครงการในทุกสื่อ

-          จัดเก็บฐานข้อมูลด้านข่าวสารของโครงการ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ-ดูแลประสานงาน สถานที่ / อาหาร / ที่พัก ได้

-          อื่นๆ ตามความเหมาะสมและได้รับมอบหมาย

-           

รับสมัคร 1 ตำแหน่ง จนกว่าจะได้คนมาร่วมงาน    

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งรายละเอียดส่วนตัว ผลงาน ประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา 

ทาง E-mail หรือไปรษณีย์ EMS มาที่

ที่ คุณฤทัยรัตน์ ไกรรอด

 

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

Art & Culture for Health Literacy

979/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 

ที่อัีเมล์ ruethairat.jah@gmail.com

สอบถามรายละเอียดที่ 082-596-9296

 

ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ 

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com