แบบเสนอโครงการ เครือข่ายสื่อศิลป์ พลเมืองสี่จุดศูนย์ สร้างสุขภาวะชุมชน ปี 2560

หมวดหมู่ แบบฟอร์มต่าง , โดย : admin , 13 พฤศจิกายน 60 / อ่าน : 68


แบบเสนอโครงการ เครือข่ายสื่อศิลป์ พลเมืองสี่จุดศูนย์ สร้างสุขภาวะชุมชน  ปี 2560 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com