การอบรมให้ความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับนกเงือก และพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการที่ดินผืนป่าบูโด

หมวดหมู่ ใต้ , โดย : admin , 6 ตุลาคม 60 / อ่าน : 501


เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งงานสำหรับการอบรมให้ความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับนกเงือก และพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการที่ดินผืนป่าบูโด..โดยได้รับความรวมมืออย่างดีจากปลัดอาวุโส อำเภอบาเจาะ นายกอบต.ปะลุกาสาเมาะ ผอ.รร.วัดเชิงเขา...และปราชญ์ชาวบ้านวัดเชิง ผู้ใหญ่บ้านวัดเชิง ผญ.นิวัติ และผญ.หมู่บ้านชะมูแว กาบุ๊ ตะโล๊ะตา ...


กิจกรรมครั้งนี้ให้ความรู้มีวิทยากรที่รู้จริงในเรื่องนกเงือกจากโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก ม.มหิดล มาให้ความรู้และที่สำคัญในงานนี้ชาวบ้านยังได้เห็นนกเงือกน้อยๆ จากกลุ่มละครเด็กรักษ์นกเงือก บินอยู่ในห้องประชมอีกด้วย.

ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com