เครือข่ายรักษ์ป่าบูโดฯนำกลุ่มละครเด็กรักษ์นกเงือกเร่แสดงละครสู่เมือง ครั้งที่ 1

หมวดหมู่ ใต้ , โดย : admin , 6 ตุลาคม 60 / อ่าน : 505


เครือข่ายรักษ์ป่าบูโดฯ นำกลุ่มละครเด็กรักษ์นกเงือกจากชุมชนวัดเชิงเขา (แดง อุทิศ) ที่เข้าร่วมโครงการศิลป์สร้างสุข ของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เร่แสดงละครสู่เมือง ครั้งที่ 1 การแสดงในครั้งนี้นอกจากเด็กและเยาวชนจะได้ประสบการณ์ ได้กล้าแสดงออกแล้ว ผู้คนที่อยู่ในงานถึงแม้จะมีคนชมไม่มากเพราะต้องแข่งกับเสียงดนตรีบนเวที แต่สำหรับในกลุ่มเด็กตัวน้อยๆ แล้วกลับให้ความสนใจ กับสื่่อหัวนกเงือก จากมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือกเป็นอย่างมาก น่าชื่นชมและยินดีกับเครือข่ายรักษ์ป่าบูโดฯ ที่สุด ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com