สมร พลีศักดิ์ ศิลปินมรดกอีสาน พ.ศ.๒๕๕๖

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 3 ตุลาคม 60 / อ่าน : 268


สมร พลีศักดิ์ ศิลปินมรดกอีสาน พ.ศ.๒๕๕๖ 

 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมฐานข้อมูลศิลปินมรดกอีสาน

 สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com