แผนที่ชุมชนย่านบางลำพู ออกแบบโดยไกด์เด็กบางลำพู

หมวดหมู่ กลาง , โดย : admin , 29 กันยายน 60 / อ่าน : 1,242


แผนที่ชุมชนย่านบางลำพู ออกแบบโดยไกด์เด็กบางลำพู 

แผนที่ชุมชนย่านบางลำพ ออกแบบโดยไกด์เด็กบางลำพู เปิดตัวงานนี้ครั้งแรก มาเดินเที่ยวในชุมชน มีแบบเดียวในโลก แบบเดียวในย่านบางลำพูรวมข้อมูลของดีของเด่นแต่ละชุมชน ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม แจกฟรีสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม อย่าลืมลงทะเบียนหน้างานพบกัน วันเสาร์ที่ 30 กันยายน - อาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. - 20.00 น.  ณ พิพิธบางลำพู ติดกับป้อมพระสุเมรุ ถ.พระอาทิตย์ ย่านบางลำพู ในงาน #สัมผัสเสน่ห์บางลำพูเคียงคู่วิถีถิ่นภาคกลาง

ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com