กินดี อยู่ดี วิถีชุมชนบ้านท่ามะพร้าว .เริ่มต้นแค่.. จุดประกาย อะไรก็เกืดได้..

หมวดหมู่ ใต้ , โดย : admin , 27 กันยายน 60 / อ่าน : 581


กินดี อยู่ดี วิถีชุมชนบ้านท่ามะพร้าว . เรื่องอาหาร ถือเป็นสำคัญ ยิ่งการเลือกทานอาหารยิ่งเป็นเรื่องสำคัญ 

เด็กเยาวชนแกนนำบ้านท่ามะพร้าวได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของดีบ้านท่ามะพร้าว และแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ 


แค่..เริ่มต้น!!! ของการจุดประกาย พื้นที่สร้างสรรค์ และ พื้นที่เรียนรู้ในชุมชน ของบ้านไร่สุขสันต์ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจของดีในชุมชนต่อไป

 

#ศิลป์สร้างสุข #สสส #กลุ่มละครมาหยา #บ้านไร่สุขสันต์ #โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com