กำหนดการเปิดนิทรรศการ ร.ร.วัดบางบอน วันที่ 27 กันยายน 2560

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 20 กันยายน 60 / อ่าน : 1,499ณ ห้องประชุม  โรงเรียนวัดบางบอน( พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)

 

สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

 

วันพุธ ที่  27 กันยายน 2560

 

*********************************

 

12.30 น.                   - เปิดนิทรรศการ

 

- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และรับคำกล่าวรายงาน

 

- ประธานโครงการ.กล่าวรายงาน Happy and Healthy ที่บางบอน

 

13.10 น.                  - รับชมการแสดงชุด คีตมวยไทย

 

                              - รับชมการแสดงชุด สุขภาพดีกับ Super Hero

 

13.20 น.                  - การสาธิต  Food for  Health  by Super Hero

 

14.00 น.                   - มอบรางวัลให้ผู้ประกวดหนังสั้น 3 อ. สุขภาพดี

 

14.10 น.                   - การนำเสนอโครงการ Happy and Healthy ที่บางบอน

 

 14.20 น                  - ประธานและผู้มีเกียรติเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

 

  กิจกรรมที่ 1 Learn Like share for Health  by Super Hero

 

กิจกรรมที่ 2 Food for  Health by Super Hero

 

กิจกรรมที่ 3 We are happy and healthy by Super Hero

 

15.30 น.                    - ประธานพิธีกล่าวปิดงาน

 

 หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com