กำหนดการเปิดนิทรรศการ ร.ร.วัดมหาพฤฒาราม วันที่ 26 กันยายน 2560

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 8 กันยายน 60 / อ่าน : 773


 

กำหนดการเปิดนิทรรศการ

สถานีพิชิตอ้วนล้วนสุขภาพดีทีมมหาพฤฒาราม

ณ โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม สำนักงานเขตบางรัก

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560

*********************************

 

08.30 น.                           - แขกผู้มีเกียรติ ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาพร้อมกัน 
                                    ณ   ห้องประชุมชั้น 5

09.00 น.                           - พิธีเปิดนิทรรศการ

                                    - ประธานในพิธี ผู้อำนวยสำนักงานเขตบางรัก จุดธูปเทียนบูชา

                                      พระรัตนตรัย และเข้าประจำแท่น รับคำกล่าวรายงาน

                                    -  ผู้อำนวยการโรงเรียน นางณิชชา ขออาพัด กล่าวรายงาน

                                    -  ประธานกล่าวเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการ

                                        -  รายการแสดงบนเวที

                                          การแสดงชุดที่ 1 แดนซ์ให้สุดใจสร้างวัยใสได้ทุกวัน

                                          การแสดงชุดที่ 2 ทีมมหาพฤฒารามนำพา สุขภาพดี

                                        - ประธานและแขกผู้มีเกียรติ เดินชมนิทรรศการตามซุ้มต่างๆ

                                        สถานี ให้ความรู้คู่สุขภาพดี

                                         สถานีบันไดพิชิตเพื่อสุขภาพดี

                                        สถานี ประกวดเมนูคุณแม่เพื่อสุขภาพดี

                                        สถานี พิชิตอ้วน

                                        สถานี ผักริมรั้วเพื่อสุขภาพดี

11.30 น.                             - ปิดงานปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com