หนังประโมทัยโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สินไซโมเดลสัญจร

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : admin , 21 กรกฎาคม 60 / อ่าน : 326


 

 

 

การแสดงหนังประโมทัยอีสาน จากโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ ผลผลิตจากค่ายสินไซโมเดล 2 แห่งบ้านสาวะถีสนับสนุนโดย สสส. นำมาสัญจรที่โรงเรียนบ้านงิ้ว ในโครงการสินไซโมเดลสัญจร ครั้งที่ 1 ผลงานและกิจกรรมภายใต้โครงการ สินไซโมเดลและโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยภูมิปัญญาแห่งอีสาน” 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com