หมอลำหุ่นสินไซน้อยร้อยปี จากโรงเรียนสาวะถีราษฏร์รังสฤษดิ์ มาโชว์ผลงานสินไซโมเดล สนับสนุนโดย สสส.

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : admin , 21 กรกฎาคม 60 / อ่าน : 273


 

 

 

หมอลำหุ่นสินไซน้อยร้อยปี จากโรงเรียนสาวะถีราษฏร์รังสฤษดิ์ มาโชว์ผลงานสินไซโมเดล ณ โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่นสนับสนุนโครงการโดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ซึ่งเป็นผลงานและกิจกรรมภายใต้โครงการ สินไซโมเดลและโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยภูมิปัญญาแห่งอีสาน” 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com