เตรียมยกระดับชุมชนศรีฐาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของเมืองขอนแก่น Spark U #ภาคอีสาน

หมวดหมู่ Spark U , โดย : admin , 9 มิถุนายน 60 / อ่าน : 2,213


เตรียมยกระดับชุมชนศรีฐาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของเมืองขอนแก่น

ปักหมุดพื้นที่สร้างสรรค์ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอีสาน 

"หลังจากที่ชาวบ้านชุมชนศรีฐาน จ.ขอนแก่น ได้ไปศึกษาดูงานแหล่งโบราณคดีบ้านธารปราสาท จ. นครราชสีมา ล่าสุดได้นำข้อมูลที่ได้มาพูดคุย หาข้อสรุปร่วมกันเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ให้เกิดขึ้นภายใน จ.ขอนแก่น ติดตามจากรายงาน" 

               

                        

 

 

 

                         

 

  ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]