5 ก.ย. 62 : การบรรเลงเพลงไทย / สืบสานวงออร์เคสตร้าเพลงไทยเดิมเยาวชนต้นแบบ สร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายทั่วประเทศ

หมวดหมู่ กิจกรรมล่าสุด , โดย : admin , 30 กรกฎาคม 62 / อ่าน : 2,515


การบรรเลงเพลงไทย / สืบสานวงออร์เคสตร้าเพลงไทยเดิมเยาวชนต้นแบบ สร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายทั่วประเทศ

โครงการบรรเลงเพลงไทย ภายใต้ความร่วมมือแผนงานศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

กำหนดการแสดงโครงการบรรเลงเพลงไทย 
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง ลพบุรี

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนเวลา

09.00-09.30 น. เปิดงานโครงการค้นหาร่องรอยเพลงไทย อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย

09.30-10.30 น. การค้นหาร่องรอยเพลงไทยในอยุธยา นำเสนอโดย รศ.ดร.สุกรี เจริญสุขวิจารณ์โดยรศ.ดร.เกสินี จุฑาวิจิตรคุณภูธร ภูมะธน

10.30-11.00 น. พัก น้ำชา/กาแฟ/อาหารว่าง

11.00-12.30 น. บรรเลงเพลงไทยโดยวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้า

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

3.30-15.00 น. กิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนความรู้สิ่งที่ได้ฟังเพลงไทย จากวงออร์เคสตร้า และประสบการณ์ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วังนารายณ์ 

15.00 น. เสร็จกิจกรรมปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]