4 ส.ค. 62 : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการละครและภาพยนตร์พลังบวก นักสื่อสารชุมชน บูรณาการ 5 ชุมชน

หมวดหมู่ กิจกรรมล่าสุด , โดย : admin , 30 กรกฎาคม 62 / อ่าน : 983


เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการละครและภาพยนตร์พลังบวก นักสื่อสารชุมชน
บูรณาการ 5 ชุมชน ทุ่งพญาไท ปากคลองตลาด วงเวียนใหญ่ ตลาดน้อย และ เพลินจิต
ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น ถึง 17.00 น ที่โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

 

13.00 น ภาพยนตร์สั้นชุมชนจาก 5 ชุมชน
13.30 น พิธีเปิด เรียนเชิญ ผู้จัดการ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. มาเป็นประธานในพิธีเปิด
14.00 น. การแสดงชุดที่ 1 ละครชุมชนปากคลองตลาด
14.20 น. การแสดงชุดที่ 2 ละครชุมชนทุ่งพญาไท
14.40 น. การแสดงชุดที่ 3ละครชุมชนเพลินจิต
15.00 น. การแสดงชุดที่ 4 ละครกรณีศึกษาการเขียนบทประวัติศาสตร์บูรณาการสาระสังคม
CICERO’s GAME
16.20 น. การแสดงชุดที่ 5ละครชุมชนตลาดน้อย
16.40 น. การแสดงชุดที่ 6 ละครชุมชน
17.00 น. ถอดบทเรียน
18.00 น. จบกระบวนการ

 



ปฏิทินกิจกรรม













แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า 128/177 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
16th Fl., Phayatai Plaza, 128/177 Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

อีเมล : artculture4health@gmail.com