จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่35 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

หมวดหมู่ อ่านจุลสาร , โดย : admin , 17 ธันวาคม 60 / อ่าน : 938


ไม่สามารถแสดงตัวอ่าน PDF บนอุปกรณ์นี้ได้

ท่านสามารถเปิดไฟล์ได้โดย คลิกที่นี่

เปิดอ่านจุลสาร 

Content

 

เรื่อง                                                                                                                                                            หน้า

เปิดบ้านศิลป์สร้างสุข                                                                                                                                           2

เรื่องเด่นประจำฉบับ 

            เพราะอะไรเด็กไทยลงพุง… อย่าปล่อยให้เด็กอ้วนปี2                                                                                        4 

ส่งต่อความสุข  

            มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                                             10

เก็บสุขมาเล่า  

            เมืองในดิน in น่าน ดินแดนแห่งการสื่อสารไร้กรอบจินตนาการ                                                                         14

บอกกล่าวเล่าสุข         

            'สัมผัสเสน่ห์บางลำพู เคียงคู่วิถีถิ่นภาคกลาง'                                                                                               19

เก็บตกมาฝาก 

            ศิลป์สร้างสุข วัฒนธรรมสานสายใย ภูมิปัญญาไทยยั่งยืน                                                                                 20 

            ท่าพระร้อยปีในความทรงจำ                                                                                                                      22

ไขปัญหาประลองปัญญา

            ร่วมแชร์ “ความดี”                                                                                                                                 23


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com