2-3 ธ.ค. 60 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการการประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาวะ จิตอาสาพลังแผ่นดิน: ทำดี ทำได้ ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 28 พฤศจิกายน 60 / อ่าน : 2,023


กำหนดการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (WORK SHOP) การประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาวะ 

ภายใต้ “จิตอาสาพลังแผ่นดิน: ทำดี ทำได้ ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้”

ระหว่างวันที่ 2- 3 ธันวาคม  2560

ณ ห้องประชุม Meeting Room 1 – 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


 

วันที่ 2 ธันวาคม  2560

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน 

09.00 – 09.45 น.        กิจกรรมละลายพฤติกรรม

09.45 – 10.00 น.        กล่าวต้อนรับ และเปิดกิจกรรม

                              โดย อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ                                        สร้างเสริมสุขภาพ สสส.  

10.00 – 10.15 น.        แนะนำกิจกรรมและโครงการ

                              โดย อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้าง                                                  เสริมสุขภาพ สสส.

10.15 – 10.30 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น.        สร้างแรงบันดาลจากบุคคลบันดาลใจ

                              คุณมนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล นักแสดง และผู้กำกับภาพยนตร์

                              คุณภาคภูมิ ประทุมเจริญ อดีตพิธีกรและคนเดินเรื่องจากรายการ“คนค้น                                        คน”

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 14.00 น.        เรียนรู้การสร้าง Storytelling อย่างไรให้เป็นเรื่องราว

โดยคุณวิทิต คำสระแก้ว ผู้กำกับภาพยนต์โฆษณา PHENOMEA และ ผู้กำกับภาพยนตร์ เรื่อง เขาชนไก่  

14.00 – 16.00 น.        แบ่งกลุ่ม ฐานกิจกรรมเรียนรู้การสร้างสรรค์สื่อที่ดี  

                              โดยวิทยากรมือชีพ แบ่ง 4 กลุ่ม (แยกห้อง) 

 

  1. 1.     Short Animation

โดย คุณวันเฉลิม ชูตระกูล Creative Director กันตนา แอนนิเมชัน สตูดิโอ

นางสาวชนากานต์ ผาติเสถียร

นายกัณฐพนต์ ภัทรพนาสกุล

นายณัฐพล เพชรภัคพิสุทธิ์

จาก tomogram studio

  1. 2.     Short Film

                              โดย สมาคมผู้กํากับภาพยนตร์ไทย

  1. 3.     Photography Series

โดย คุณสุริยา จริยาภิรัต ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ

                              4. Poster

                              โดย Creative Director จาก บริษัท Spa – Hakuhudo

18.00 – 19.00 น.        รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 20.30 น.        แบ่งกลุ่ม พบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาผลงาน (ต่อ) 

20.30 – 20.30 น.        ชี้แจงกิจกรรมในวันที่ 3 ธันวาคม  2560 และกลับที่พัก

 

 

วันที่ 3 ธันวาคม  2560

08.30 – 09.00 น.        รับประทานอาหารเช้า

09.00 – 10.00 น.        กิจกรรมละลายพฤติกรรม และเตรียมนำไฟล์นำผลงาน

10.00 – 12.00 น.        แบ่งกลุ่ม เพื่อนำเสนอผลงาน ตามประเภทสื่อ

                              1. Short Animation

                              2. Short Film

                              3. Photography Series

                              4. Poster

                               (พักรับประทานอาหารว่างระหว่างทำกิจกรรม เวลา 10.30 น.)

12.00 – 13.30 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.00 น.        มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

14.00 – 14.30 น.        กล่าวปิดกิจกรรม  

                              อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้าง                                            เสริมสุขภาพ สสส.

14.30 – 14.40 น.        ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

14.40 – 15.40 น.        ส่งเอกสารและตรวจสอบเอกสารเพื่อขอรับทุนการผลิตผลงาน

15.40 น.                   เดินทางกลับ

 

หมายเหตุ : ทั้งนี้รายละเอียดของกิจกรรมและช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

 

 

แผนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com